Sapnis par sportista karjeru - kāpēc mērķis ir ne mazāk svarīgs par treniņiem

Sieviešuklubs.lv
Sieviešuklubs.lv 12. septembris 2019 13:27
877

Foto avots: pixabay.com

Mērķis ir tas, kas cilvēku motivē doties uz priekšu. Arī bērniem skaidra vīzija par to, ko viņi vēlas sasniegt, ir ceļš uz patstāvību, veselīgu pašapziņu un panākumiem pieaugot. Kāpēc gatavojoties kļūt par sportistu svarīgi uzstādīt gan ilgtermiņa, gan īstermiņa mērķus, stāsta fiziskās sagatavotības treneris, Rimi Bērniem eksperts Kārlis Birmanis.

“Nav nekā motivējošāka par apziņu, ka gūti panākumi, pateicoties pašaieguldītajam darbam un laikam. Sports ir viena no iespējām, kā bērns var iepazītganveiksmiun panākumus, ganzaudējuma garšu(bet arī tas ir motivējoši), iemācīties izvirzīt mērķus un ar gribasspēku tiekties uz tiem,” stāsta Rimi Bērniem eksperts Kārlis Birmanis. Sports ir aizraujošs,un, ja bērnssaprot, kāpēc trenējas,tā ir panākumu atslēga. Pretējā gadījumā – ja nav skaidra mērķa, kāpēc tik bieži jādodas uz treniņiem –kādā brīdī azarts un prieks apsīks un,visdrīzāk, bērnsvecākiem pateiks, ka vairs nevēlas to darīt. “Mērķi ir nepieciešami katram – gan ilgtermiņa, gan īstermiņa. Tiem ir jābūt skaidri definētiem, jāsastāda konkrēts plāns, pēc kura vadīties, lai tossasniegtu.Tas ir svarīgi gan psiholoģiski, lai apzinātos, kāpēc tiek pārvarētas treniņugrūtībasun neveiksmes, gan arī fiziski, lai vadītos pēc metodiskas treniņu sistēmas,” norāda fiziskās sagatavotības treneris.

Apzināties savas vājības

Ceļā uz ilgtermiņa mērķi ir veselīgi ieplānot īsākā laikāsasniedzamusmērķus– piemēram, pēc iespējaslabākurezultātusezonas noslēgumā. Parasti arī treniņu process tiek plānots konkrētai sezonai. Izvirzot ilgtermiņa mērķi, piemēram, profesionāla sportista karjera 20–35 gadu vecumā, jaunajam sportistamir svarīgiapzināties savas spējas. Katram atlētam ir savas stiprās puses un arī vājības. Ar vājībām jāstrādā nopietni un sistemātiski. Sistemātiski – tas nozīmē, ka nedrīkst pārpūlēties un treniņu procesā ir nepieciešamas arī atslodzes fāzes jeb samazināta slodze. “Protams, ne mazāksvarīgs ir stipro īpašību treniņš,” piebilst Kārlis Birmanis. “Jāatceras, ka arī citi mazie sportisti aug un progresē, un sava konkurētspēja jāsaglabā gan komandas, gan individuālajās disciplīnās.”  

Jātrenē izturība 

Tiecotiesuz augstiem sasniegumiem profesionālajā sportā,nepieciešama ļoti laba fiziskā sagatavotība konkrētajā sporta veidā. Līdz aptuveni 18–19 gadu vecumam notiekvisstraujākā fizisko īpašību attīstība. Tāpēc jaunajamatlētamlīdz šīvecumasasniegšanai ir svarīgitrenēt fizisko spēku, izturību un vispusību. Jo labāka sportista veselība, jo mazākstraumu risks, kas savukārt ļauj cerēt, kasportiskās gaitas būs ievērojami sekmīgākas. “Bieži mūsdienās jaunieši ārpus treniņiem ir mazāk kustīgi nekā augošam ķermenim nepieciešams. Seši treniņi nedēļā pa stundai ir pietiekami, lai progresētu.Taču progress nenotiks, ja bērns katru dienu 6–8 stundas sēž skolas solā,stundu vai divas –transportā, betbrīvo laiku pavada pie televizora vai telefonā,” būt kustīgākiem rosina Rimi Bērniem eksperts. 

Kādi ir riski?  

Kārlis Birmanis norāda, ka, uzstādot īstermiņa mērķi, piemēram, kļūt par vietēja mēroga čempionu jau 14 gadu vecumā, pastāv vairāki riski:“Sekmes konkrētā sporta veidā var gūt ar specifiskiem sporta treniņiem. Piemēram, panākumus hokejāpusaudžagados var gūt, ilgstoši trenējoties tikai hokeja spēlē. Taču, ja vispārējāfiziskā sagatavotība nav pietiekama, šie 14 gadu vecumā gūtie sasniegumi var izrādītiesarī karjeras augstākais punkts. Diemžēl ar nepietiekamu fizisko sagatavotību pēc dažiem gadiem atlēts var zaudēt konkurētspēju.” Koncentrējoties tikai uz specifiskiem sporta treniņiem, pastāvarī lielāks risks gūt traumas. Katram sporta veidam ir savi izplatītākie traumu veidi, bet šo riskuvar mazināt ar pietiekamu fizisko sagatavotību, kas atbilst katra sportista ķermeņa uzbūvei un spējām. Kā uzturēt sevi formā arī ārpus treniņu grafika, varēsieteikt gan sporta fizioterapeits, gan augsti kvalificēts sporta treneris.  

Ļaut izvēlēties

Vecākiem jāļauj jaunajam atlētam pašam izvirzīt sev mērķus, taču jāpalīdz tos sasniegt, viņu atbalstot. Bērnam jābūt pārliecinātam, kāpēc viņam ir vajadzīgsčempiona tituls 14 gadu vecumāun kaviņš tiešām vēlas izveidotgaru profesionāļa karjeru. “Sekojotcita cilvēkaizvirzītiem nosacījumiem, var zust pārliecība par vajadzību turpinātiesākto. Savukārt,apzinoties paša izvirzītā mērķa būtību, katrs treniņa posms bērnam būs vieglāk pieņemams un saprotams,” ir pārliecināts Rimi Bērniemeksperts Kārlis Birmanis. “Bērns tādējādi apzinās savas stiprās un vājās puses un ir gatavs ar tām strādāt, bet tas veido pārliecību par savām spējām. Sportists, kuram patīk pašaizvēlētais sporta veids, labprāt paliks šī sporta veida nozarē arī pēc sava mērķa sasniegšanas vai karjeras beigšanas.”

Lai komentētu, nepieciešams autorizēties Reģistrējies