Tīmekļa vietnes www.sieviesuklubs.lv lietošanas noteikumi

Portāla administrācija un moderators aicina iepazīties ar portāla lietošanas noteikumiem. www.sieviesuklubs.lv  lietotājs ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura izmanto www.sieviesuklubs.lv sniegtos pakalpojumus, apmeklē www.sieviesuklubs.lv un/vai publisko (iesūta vai ievieto) saturu.

www.sieviesuklubs.lv lietošanas noteikumi ir saistoši gan reģistrētajiem, gan nereģistrētajiem portāla apmeklētājiem. Māmiņu kluba noteikumi var tikt mainīti un to izmaiņas stājas spēkā brīdī, kad tiek publicētas mājas lapā.

Lietojot portālu www.sieviesuklubs.lv, uzskatām, ka esat iepazinušies ar noteikumiem un tiem piekrītat. Mācīsimies ar cieņu pieņemt citu cilvēku reizēm atšķirīgo viedokli, būsim laipnas un pieklājīgas, jo tieši Jūs, portāla lietotājas, veidojat portāla atmosfēru, vidi. Un tieši Jūsu radītā vidē Jums pašām pēc tam ir jāatrodas!

Par noteikumu neievērošanu sods būs stingrs: var tikt bloķēti/dzēsti ziņojumi, raksti un nepieciešamības gadījumā pat dalībnieki! 

Autortiesības

www.sieviesuklubs.lv publiskotais, ievietotais saturs (materiāli) ir aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas Autortiesību likumu. Jebkura www.sieviesuklubs.lv publicēto materiālu kopēšana, modificēšana, uzglabāšana, arhivēšana un pilnīga vai daļēja publiskošana ir kategoriski aizliegta bez www.sieviesuklubs.lv rakstiskas atļaujas.

www.sieviesuklubs.lv lietotāju atbildība

www.sieviesuklubs.lv publiskoto un ievietoto saturu aizsargā Latvijas Republikas Autortiesību likums. Jebkura www.sieviesuklubs.lv materiālu kopēšana, uzglabāšana vai publiskošana ir aizliegta bez rakstiskas Redakcijas atļaujas.

Aizliegts reģistrēt Lietotāja vārdu/segvārdu, kas ir rupjš, aizvainojošs, izsmejošs, satur citu fizisko personu datus, satur nesaskaņotu reklāmu.

Katrs lietotājs pats izlemj, kādu informāciju publiskot www.sieviesuklubs.lv- iesūtīt vai ievietot, tai skaitā, personisku informāciju, fotogrāfijas, video, komentārus. Portāla lietotājs ir atbildīgs, ka iesūtītā/ievietotā informācija ir oriģināla un nav kopēta, rediģēta, pavairota no citiem avotiem, tādējādi iesūtot/ievietojot informāciju uzskatāms, ka lietotājam ir tiesības šos materiālus lietot. Savukārt, ja lietotājs pārkopē blogu, fotogrāfijas, piemēram, no sava personīgā blogu, uz to ir jābūt obligātai atsaucei. Avots/fotogrāfiju autors jānorāda ir bloga beigās.

Katrs lietotājs pats personīgi atbild par iespējamām sekām, kas rodas pēc dažādu materiālu publiskošanas www.sieviesuklubs.lv portālā.

Portālā www.sieviesuklubs.lv aizliegts pārpublicēt, publiskot, ievietot vai nosūtīt citiem www.sieviesuklubs.lv informāciju, kas normatīvajos aktos noteikta kā nepublicējama, tai skaitā, materiālus, kuros tiek aicināts uz vardarbību, naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu; jebkāda veida reklāmu, nesaskaņojot to ar www.sieviesuklubs.lv Redakciju (tai skaitā mājas lapu reklamēšanu); materiālus, kuros nav atsauces uz pirmavotu.

Neievērojot noteikumus un publiskojot šādus materiālus, www.sieviesuklubs.lv ir tiesības šos materiālus nekavējoties dzēst un/vai lietotājam liegt piekļuvi vietnei.

Iesūtot/ievietojot informāciju www.sieviesuklubs.lv Lietotājs akceptē lietošanas noteikumus un piekrīt portāla www.sieviesuklubs.lv redakcijai rīkoties ar iesūtīto informāciju pēc saviem ieskatiem- publiskojot, izplatot, tulkojot, pārveidojot, adaptējot.

Komentāri

Visiem portāla lietotājiem, bez izņēmuma, ir jāievēro raksta vai diskusijas temats. Komentāri, kas nav par konkrēto tēmu, satur acīmredzamu vai slēptu novirzīšanos no tēmas, var tikt dzēsti bez brīdinājuma.

Atstājot portāla lapās komentārus, atcerieties, ka tie saglabājas, tos vēlāk lasa portāla jaunpienācēji, kas vēlas iegūt tādu vai citādu informāciju no kāda raksta. Komentāriem jābūt konstruktīviem, ar jēgu.

Komentāri, kam nav konkrētas jēgas kontekstā ar apspriežamo tēmu, tiks izdzēsti bez iepriekšēja brīdinājuma.

www.sieviesuklubs.lv neatbild par rakstiem/forumā pievienotajiem komentāriem, kā arī patur tiesības izdzēst komentārus un/vai izveidotās tēmas, kā arī ziņot par to tiesību sargājošām iestādēm, ja:

 • komentārs ir pretrunā ar Latvijas Republikas vai starptautiskajām tiesību normām;
 • komentārs izveidots ar nodomu aizskart kāda jūtas, aizliegts izvietot komentārus ar mērķi mainīt kāda dalībnieka viedokli, aizliegts komentāros apspriest citu portāla dalībnieku personīgās vērtības, ja viņš pats nav izrādījis interesi to darīt;
 • komentārs satur nesaskaņotu reklāmu ar www.sieviesuklubs.lv;
 • komentārs ir cilvēka godu vai cieņu aizskarošs;
 • komentārs satur pornogrāfiskus materiālus, tāpat aizliegts ir arī izvietot komentārus ar tādu materiālu saturošām interneta vietnēm.
 • komentārs ir neētisks, draudošs, aizskarošs, apmelojošs, neslavu ceļošs, neķītrs, zaimojošs, rasu vai nāciju naidu veicinošs, piedauzīga rakstura (tai skaitā attēls vai video).

Aicinām neizmantot slēptas vai tiešas necenzētas piezīmes, nekorektus izteicienus, aizliegts aizvainot kādu no portāla lietotājiem tiešā vai netiešā veidā, tāpat aizliegts ir izrādīt necieņu pret portāla lietotājiem.

Tāpat aizliegts apzināti provocēt portāla dalībniekus (tiešā vai apslēptā formā) uz portāla noteikumu neievērošanu, aizliegts arī izteikt klajas piezīmes par citu viedokli.

Pērk/Pārdod/Atdod sadaļa forumā

Aizliegts pirkt/pārdot/atdot/mainīt dažādus medikamentus, uztura bagātinātājus un vitamīnus.

Aizliegts pirkt/pārdot/atdot/mainīt nelikumīgi iegūtus priekšmetus.

Aizliegts publicēt copy-paste paziņojumus vairākos forumos bez Redakcijas atļaujas.

Aizliegts izteikt komentārus par pārdotajām precēm, jo pērk un pārdod lietas, nevis gaida vērtējumu par preces izskatu, atbilstību vai noderīgumu.

Izveidojot sludinājumu, aizliegts nosaukumā lietot visus lielos burtus, kā arī izmantot vairāk kā divas zīmes, kas nav latīņu burti vai cipari, piemēram, %@#^&*!?.

Izveidojot sludinājumu,nosaukumā konkrēti jānorāda preces nosaukums, piemēram, rati un ratu firma, nevis vienkārši „Pārdod”, „Noderēs”, „Mainu pret šokolādi” utt. Šādi sludinājumi bez brīdinājuma tiks dzēsti.

Māmiņu Kluba portālā aizliegts ievietot sludinājumus ar vēlmi pārdot preces otrreizējai pārdošanai (izņemot jūsu PESONĪGĀS lietas un jūsu bērnu lietas). Tādi sludinājumi tiks dzēsti bez brīdinājuma. Citu māmiņu atdāvināto lietu pārdošana ir uzskatāma par ļaunprātīgu rīcību. Aicinām arī pārējās portāla māmiņas būt vērīgām un ziņot par pārkāpumiem!

Foruma ieraksti

Aizliegts publicēt copy-paste paziņojumus vairākos forumos bez Redakcijas atļaujas.

Izveidojot tēmas ierakstu, aizliegts nosaukumā lietot visus lielos burtus, kā arī izmantot vairāk kā divas zīmes, kas nav latīņu burti vai cipari, piemēram, %@#^&*!?.

Izveidojot tēmas ierakstu,nosaukumā konkrēti jānorāda tēma, nevis „Jūtos slikti”, „Palīdziet”, „Nezinu,ko iesākt!” Šādi foruma ieraksti bez brīdinājuma tiks dzēsti.

Aizliegts sāk kašķēties par to, ka „šāda tēma jau tikko jau ir bijusi”.Māmiņas un jaunās ģimenes rodas katru dienu arvien no jauna, šādos gadījumos labāk iekopējiet konkrētu saiti uz līdzīgo tēmu.

Izmantojiet meklētāju portālā! Pirms ievietot tēmu par identisku jautājumu, kas apspriests pirms neilga laika, labāk sameklējiet to meklētājā.

Aizliegts forumā vietā, kur psihologs piedāvā atbildēt uz Jūsu jautājumiem, komentāru formā aizvainot psihologu un uzvērt, ka viņš „tikai piedāvā savus pakalpojumus”. Atcerieties, viņš nevis piedāvā pakalpojumus, bet gan – objektīvu palīdzību!

Jūs pašas esat pats labākais informācijas sniedzējs un, arīdzan, avots. Tad nu sniedziet un krājiet vērtīgu informāciju, kas var būt noderīga arī pēc ilgāka laika.

Vispārīgi noteikumi

Māmiņu Kluba portālā ir aizliegts ievietot tēmas ar lūgumiem balsot par konkursiem jebkurā portālā. Tādas tēmas tiks dzēstas bez brīdinājumā

Aizliegts izveidot viltus profilus ar mērķi balsot pašam par savu kāda konkursa blogu, fotostāstu. Atcerieties: mēs redzam Jūsu IP adreses, ļoti ātri ir iespējams noteikt, kurš ir izveidojis viltus profilu, un lai arī līdz šim neesam praktizējuši šādu personu publiskošanu, apsveram iespēju to sākt darīt.

Kā arī – piedaloties konkursā, ne tikai ceriet uz veiksmi pašas, bet arī citām tādu vēliet! Neapspriediet pēc tam, kurš balvu ir tomēr pelnījis, kurš ne. Mācīsimies priecāties par citu uzvaru kopā! Uzvarētāji allaž tiek izvēlēti, vadoties pēc konkrētā konkursa nosacījumiem.

Lietotāju atbildība par izvietoto informāciju

Katrs portāla sieviesuklubs.lv lietotājs ir pilnībā atbildīgs par jebkuru informāciju, kuru tas izvieto portālā.

Portālā aizliegts ievietot:

 • informāciju (arī video un audio materiālus), ko izvietojot vai nosūtot tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu intelektuālā īpašuma (autortiesības u. c.) tiesības;
 • informāciju, kas aizskar personas godu un cieņu;
 • informāciju, kura aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu;
 • informāciju, kura ir vulgāra, ķengājoša vai citādā veidā aizskaroša;
 • informāciju, kura satur datorvīrusus vai izveidota, lai kaitētu datora vai elektronisko sakaru programmatūras darbībai (drošībai);
 • informāciju, kurai piemīt surogātpasta (junk mail, spam, chain letter) vai nesaskaņotas reklāmas raksturs;
 • informāciju, kura ir pornogrāfiska vai pārlieku erotiska;
 • visu cita veida informāciju, kas ietekmē vai var ietekmēt portāla darbību un drošību.

Konstatējot šādas informācijas izvietošanu, sieviesuklubs.lv redakcija ir tiesīga šo informāciju nekavējoties izdzēst.

   

Ceram uz Jūsu sapratni!

Māmiņu Klubs