Vispārīgi jautājumi par sākumdeklarēšanu

Autors: pece, 2012. gada 9. janvāris, 00:00:00
Vispārīgi jautājumi par sākumdeklarēšanu

Valsts ieņēmumu dienests skaidro - jautājumi un atbildes par fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanu.

 

 

1) Ja persona atbilst kritērijiem un ir jāiesniedz mantiskā stāvokļa deklarācija (piemēram, ir kredīts, kas pārsniedz 10 000 latus), vai aizpildot deklarāciju, jānorāda arī pārējās ziņas, kuras nesasniedz šos 10 000 Ls (piemēram, skaidras naudas uzkrājums 7000 Ls, kapitāla daļas 8000 Ls)?

 

Deklarācijā obligāti ir jānorāda tikai tā informācija, kas atbilst noteiktajiem kritērijiem – jautājumā minētajā gadījumā – kredīta neatmaksāto daļu, kas pārsniedz 10 000 Ls. Pārējo informāciju var uzrādīt, ja persona to vēlas darīt.

 

2) Vai likums paredz, ka, deklarējot savu mantisko stāvokli ir jāmaksā 15% nodoklis?

 

Nodoklis 15% apmērā ir jāmaksā tikai no iepriekš nedeklarētiem ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamiem ienākumiem, kas gūti laika periodā no 1991.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim .

 

3) Vai mantiskā stāvokļa deklarācija būs jāiesniedz papildus ikgadējai iedzīvotāju ienākumu nodokļa deklarācijai?

 

Mantiskā stāvokļa deklarācija un iedzīvotāju gada ienākumu deklarācija ir atsevišķi dokumenti un tie nav viens otru papildinoši.

 

 

 

Sieviešu Kluba diskusijai:

Kāda ir tava pieredze ar deklarāciju veidošanu?