Skaidras un bezskaidras naudas uzkrājumi

pece
pece 10. janvāris 2012 00:00
3375

Valsts ieņēmumu dienests skaidro - jautājumi un atbildes par fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanu. Cik daudz naudas tev var būt iekrātas, lai nebūtu jāpilda gada deklarācija?

 

 

1) Vai jādeklarē bankas kontā (kredītiestādēs) esošā nauda?

 

Jādeklarē, ja kopējā naudas uzkrājumu summa ir virs 10 000 latu.

 

2) Ja uzkrājums kredītiestādē ir tuvu 10 000 latiem un 29.decembrī, kontā ieskaitot algu, summa pārsniegs 10 000, vai tad ir jādeklarē uzkrājumi?

 

Jā, jo attiecībā uz naudas uzkrājumiem izpildīsies likumā noteiktais deklarēšanas pienākuma kritērijs.

 

3) Vai mantiskā stāvokļa deklarācijā jādeklarē depozīts bankā?

 

Jādeklarē, ja kopējā naudas uzkrājumu summa gan depozītā, gan skaidrā naudā, gan norēķinu kontā pārsniedz 10 000 latu slieksni.

 

4) Ja ir noguldījumi Igaunijas un Dānijas bankās, vai tie ir jādeklarē?

 

Nosakot, vai tiek sasniegts likumā noteiktais kritērijs attiecībā uz naudas uzkrājumu apmēru, tiek ņemti vērā naudas līdzekļi gan skaidrā naudā, gan bezskaidrā naudā, gan Latvijā, gan ārvalstīs. Jādeklarē, ja kopējā naudas uzkrājumu summa pārsniedz 10 000 latus.

 

5) Uz kuru brīdi jāsaskaita nauda?

 

Mantiskā stāvokļa deklarācijā tiek norādītas ziņas pēc stāvokļa uz 2011.gada 31.decembri plkst. 24.00. Tādējādi arī naudas uzkrājumi jāfiksē minētajā brīdī.

 

6) Cilvēks savus skaidrā naudā sakrātos 20 000 latus ieskaita bankas kontā un deklarācijā uzrāda, ka ir tikai bezskaidras naudas uzkrājums (jo tā bija uz 31.12.2011.), taču janvāra sākumā visu izņem. Vai viņam var prasīt ieskaitīt kontā?

 

Nē, šādas prasības normatīvajos aktos nav.

 

7) Ja decembra sākumā skaidrās naudas uzkrājumi pārsniedz 10 000 latus, bet vēl decembrī plānots pirkt mašīnu un tad naudas uzkrājumi būs zem 10 000 latu, vai jāiesniedz deklarācija?

 

Ja netiek konstatēta atbilstība citiem likumā noteiktajiem kritērijiem, tad mantiskā stāvokļa deklarācija nav jāsniedz.

 

8) Ja vienam no ģimenes locekļiem ir ģenerālpilnvara rīkoties ar otra ģimenes locekļa līdzekļiem, katram atsevišķi nepieder vairāk par 10 000 latu, bet abiem kopā pārsniedz 10 000 latu un reāli nauda tiek lietota no viena konta – ģimenes loceklis, kuram ir ģenerālpilnvara rīkojas ar visiem naudas līdzekļiem. Vai kādam no ģimenes locekļiem ir šie naudas līdzekļi jādeklarē?

 

Ja netiek konstatēta atbilstība citiem likumā noteiktajiem kritērijiem, tad mantiskā stāvokļa deklarācija nav jāsniedz nevienam no ģimenes.

 

9) Vai ir jādeklarē uz nepilngadīga bērna vārda veidotais uzkrājums bērna nākotnei?

 

Ja uz bērna vārda atvērtajā kontā kopējā uzkrājumu summa pārsniedz 10 000 latus, tad izpildās kritērijs attiecībā uz naudas uzkrājumu apmēru, ievērojot kuru, bērnam rodas pienākums iesniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju. Ja bērns nav sasniedzis 18 gadu vecumu, tad bērna vietā mantiskā stāvokļa deklarāciju aizpilda kāds no vecākiem vai aizbildnis.

 

10) Vai deklarācijā ir jānorāda arī personas zemesgrāmatā reģistrētais dzīvokļa īpašums un gleznu kolekcija (tēva autordarbi), ja pienākums ir deklarēt tikai skaidro naudu 12 000 lati? Vai es drīkstu deklarēt tikai skaidro naudu?

 

Tā kā naudas uzkrājumu kopējā summa pārsniedz 12 000 latus, tad personai ir pienākums iesniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju. Mantiskā stāvokļa deklarācijā nav jāuzrāda zemesgrāmatā reģistrēts dzīvokļa īpašums. Gleznu kolekcija mantiskā stāvokļa deklarācijā jāuzrāda tajā gadījumā, ja pēc personas ieskatiem to vērtība pārsniedz 10 000 latus.

 

 

Sieviešu Kluba diskusijai:

Kāda ir tava līdzšinējā pieredze ar deklarāciju pildīšanu?

Autors neiebilst, ja viņa publicētais materiāls portālā Sieviešu Klubs, bez iepriekšējas saskaņošanas ,tiek ievietots citos informācijas avotos ar hipersaiti uz viņa oriģinālo materiālu.
Lai komentētu, nepieciešams autorizēties Reģistrējies