Personas, kurām jāsniedz mantiskā stāvokļa deklarācijas

Autors: pece, 2012. gada 6. janvāris, 15:40:44
Personas, kurām jāsniedz mantiskā stāvokļa deklarācijas

Valsts ieņēmumu dienests skaidro - jautājumi un atbildes par fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanu.

 

 

1)Mantiskā stāvokļa deklarācija jāiesniedz personai, kas atbilst vismaz vienam no likumā noteiktajiem kritērijiem. Vai ar to domāts gadījumā, ja atbilst, tikai vairākus kritērijus saliekot kopā (piemēram, kapitāla daļas, naudas uzkrājumus, aizņēmumus)?


Nē, mantiskā stāvokļa deklarācijas iesniegšanas pienākums ir personai, kurai ir konstatēta atbilstība jebkuram no likumā minētajiem kritērijiem.

 

Tādējādi pietiek, ja izpildās viens kritērijs. Piemēram, naudas uzkrājumu apmērs ir virs 10 000 latu.

 

2) Ja personai ir 5000 Ls kredīts, 2000 Ls naudas uzkrājumi un akcijas Latvijā par 4000 Ls – vai ir jāiesniedz mantiskā stāvokļa deklarācija?

 

Nē, jo neizpildās neviens no likumā noteiktajiem kritērijiem.

 

3)Vai citu valstu pilsoņiem ir jādeklarē Latvijā piederošie īpašumi?

 

Pienākums iesniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju ir rezidentiem. Pilsonības fakts nav noteicošais. Arī citu valstu pilsoņi nodokļu piemērošanas nolūkos var tikt uzskatīti par Latvijas rezidentiem. Ja citas valsts pilsonis ir nerezidents, tad tam mantiskā stāvokļa deklarācija nav jāaizpilda.

 

4) Zeme zemesgrāmatā reģistrēta uz vīra vārda. Ir uzsākta būvniecība. Ēka nav pabeigta un nav nodota ekspluatācijā. Vīrs un sieva naudas līdzekļus ēkas būvniecībā ir ieguldījuši kopīgi. Laulības līgums nav noslēgts. Kam no šīs ģimenes locekļiem ir pienākums iesniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju par mantisko stāvokli - vīram vai sievai, vai abiem deklarējot uz pusēm?

 

Tā kā zeme ar ēku veido nekustamā īpašuma kopību, tad gadījumā, ja jaunbūves vērtība pārsniedz 10 000 latu, mantiskā stāvokļa deklarācija ir jāaizpilda personai uz kuras vārda zemesgrāmatā ir reģistrēta zeme.

 

5) Fiziskā persona ir ASV un Latvijas pavalstnieks, Latvijā pieder vairāki nekustamie īpašumi, kā arī ir naudas uzkrājumi. Latvijā persona uzturas vairākas reizes gadā, taču pastāvīgā dzīves vieta ir ASV. Vai ir jāiesniedz mantiskā stāvokļa deklarācija?

 

Pienākums iesniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju ir tikai Latvijas rezidentiem. Ja personas pastāvīgā dzīves vieta un vitālo interešu centrs ir ASV, tad saskaņā ar Latvijas Republikas un Amerikas Savienoto Valstu konvencijas par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu attiecībā uz ienākuma nodokļiem ietvertajiem nosacījumiem, persona tiks uzskatīta par ASV rezidentu un mantiskā stāvokļa deklarācija nebūs jāsniedz

 

6) Persona ilgus gadus bijusi valsts amatpersona, visu nodeklarējusi valsts amatpersonas deklarācijā. Vai mantiskā stāvokļa deklarēšana uz viņu attiecas?

 

Mantiskā stāvokļa deklarāciju ir tiesīgas neiesniegt tās amatpersonas, kuras iesniedz ikgadējo amatpersonu deklarāciju par 2011.gadu.

 

 

 

Sieviešu Kluba diskusijai:

Kādus jautājumus tu vēl gribētu uzdot par jauno likumu?