Nekustamais īpašums un deklarācija

pece
pece 12. janvāris 2012 00:00
1627

Valsts ieņēmumu dienests skaidro - jautājumi un atbildes par fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanu. Šoreiz par nekustamajiem īpašumiem...

 

 

1) Ja ir noslēgts līgums par nekustamā īpašuma pirkšanu, un samaksāta rokasnauda, bet nekustamais īpašums vēl nav personas īpašumā – kā to deklarēt?

 

Mantiskā stāvokļa deklarācijā tās 15.sadaļā var uzrādīt jebkuru papildu informāciju, kas ļauj gūt pilnīgu priekšstatu par personas mantisko stāvokli un deklarējamiem darījumiem, t.sk., informāciju par samaksāto rokas naudu.

 

2) Bankā saņemts kredīts zemes iegādei un arī mājas celtniecībai. Zemes grāmatā ir ierakstīta zeme. Māja tiek būvēta no kredītā saņemtajiem līdzekļiem. Vai jaunbūve ir jādeklarē?

 

Ir jādeklarē kredītsaistības virs 10 000 latiem un jaunbūve, kas nav reģistrēta zemesgrāmatā, ja tajā veikto ieguldījumu vērtība pārsniedz 10 000 latus.

 

3) Ir saņemts mantojums (saņemta mantojuma apliecība, mantojuma masā (12 000 latu) nav atsevišķi nodalīta nekustamā īpašuma vērtība), vai ir jādeklarē mantojums, kura sastāvā ir nekustamais īpašums, un zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nav nostiprinātas? Kā noteikt nekustamā īpašuma vērtību?

 

Ja mantojuma līgumā nav norādīta nekustamā īpašuma vērtība, tad, novērtējot, vai izpildās Fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanas likumā noteiktie kritēriji attiecībā uz nekustamā īpašuma vērtību virs 10 000 latiem, jāizmanto aktuālā kadastrālā vērtība.

 

4) Vai personai obligāti jāiesniedz mantiskā stāvokļa deklarācija, ja tā mantojusi (saņēmusi testamentu) māju 300 000 latu vērtībā, bet mantojuma apliecību notārs sola tikai pēc 2012.gada 1.jūnija?

 

Tā kā nekustamais īpašums nav faktiski iegūts, tad mantiskā stāvokļa deklarācijā tas nav jāuzrāda. Tomēr mantiskā stāvokļa deklarācijas 15.sadaļā persona var uzrādīt jebkuru papildu informāciju, kas pēc viņas ieskatiem ļauj gūt pilnīgu priekšstatu par mantisko stāvokli un deklarējamiem darījumiem, t.sk., testamentā norādīto nekustamo īpašumu.

 

5) Ja nekustamais īpašums pirkts par 16 000 latu, bet tagad novērtēts par 5000 latu, vai šāds īpašums jādeklarē?

 

Jādeklarē, ja nekustamais īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā.

 

6) Vai jādeklarē jaunbūve un kādā vērtībā?

 

Jādeklarē, ja tā nav reģistrēta zemesgrāmatā un tajā veikto ieguldījumu apjoms ir virs 10 000 latu. Deklarācijā norāda jaunbūvē veikto ieguldījumu vērtību.

 

7) Vai jāiesniedz deklarācija, ja pieder maza ēka (līdz 25 m2)?

 

Jādeklarē, ja Latvijā esošs nekustamais īpašums nav ierakstīts zemesgrāmatā un tā vērtība ir virs 10 000 latu. Ja minētais kritērijs nav pārsniegts, tad nekustamais īpašums nav jādeklarē.

 

 

 

Autors neiebilst, ja viņa publicētais materiāls portālā Sieviešu Klubs, bez iepriekšējas saskaņošanas ,tiek ievietots citos informācijas avotos ar hipersaiti uz viņa oriģinālo materiālu.
Lai komentētu, nepieciešams autorizēties Reģistrējies
12. janvāris 2012 09:32

ja persona mantojumā saņēmusi mājas daļu ārzemes, ir jādeklarē? ņemot vērā to, ka precīza mājas vertība nav zināma.