Izsludināta gadskārtējā pieteikšanās ERGO studiju stipendijām

Autors: , 2013. gada 8. februāris, 19:00:00
Izsludināta gadskārtējā pieteikšanās ERGO studiju stipendijām

Apdrošināšanas sabiedrība ERGO katru gadu piešķir stipendijas četriem bez vecāku gādības palikušiem un studēt gribošiem jauniešiem. Janvārī tiek izsludināta ikgadējā pieteikšanās ERGO stipendijām. Pieteikšanās studiju stipendijām turpināsies līdz 1.aprīlim.


Piešķirot stipendijas jau divpadsmito gadu, ERGO Latvijā atbalstījis 39 studentus, kas ieguvuši augstāko izglītību Rīgas Stradiņa universitātē, Latvijas Universitātē, Rīgas Tehniskajā universitātē, Daugavpils Universitātē un citās augstākās izglītības iestādēs Latvijā. ERGO līdz šim stipendijām ir ziedojis jau 150 000 latu, lai stipendiāti ik mēnesi visu studiju laiku saņemtu 100 latus augstākās izglītības iegūšanai. Šobrīd ERGO stipendiju saņem 16 studenti dažādās augstākās izglītības iestādēs.

ERGO stipendijas piešķir sadarbībā ar nodibinājumu „Vītolu fonds”. ERGO stipendiju fonds ir dibināts 2001.gadā. Labdarības projekta iecere ir atbalstīt bāreņus, kuri uzauguši bez kāda no vecākiem un kuriem atbalsts ir nepieciešams visvairāk.

Ingrīda Ķirse, ERGO valdes locekle Baltijas valstīs: „Mērķtiecīgi, apzinīgi un labi izglītoti jaunieši, un ieguldījums to izglītībā ir pamats mūsu valsts nākotnes attīstībai. Mums ir patiess prieks, ka spītējot dzīves grūtībām, šie jaunieši izvēlējušies nepadoties, sekmīgi mācīties un iegūt augstāko izglītību. Šiem jauniešiem nav vecāku, kas varētu nodrošināt finansiālu atbalstu, tamdēļ stipendija ir būtisks priekšnoteikums un atbalsts augstākās izglītības iegūšanā, palīdzot arī nodrošināt iztiku ikdienā studiju laikā.

Vita Diķe, nodibinājuma „Vītolu fonds” valdes priekšsēdētāja: „Vairumam studentu nav iespējas atrast darbu vai apvienot to ar mācībām, vienlaikus uzturēt sevi un apmaksāt studijas. Tādēļ mums ir liels gandarījums par uzņēmēju un privātpersonu atsaucību, kas vēlas atbalstīt šos jauniešus, sniedzot tiem iespēju iegūt augstāko izglītību. Tas nākotnē ne vien sniegs viņiem iespēju iegūt darbu un nodrošināt karjeras izaugsmi, bet arī pilnvērtīgi nodrošināt sevi materiāli.”

Galvenie kritēriji stipendijas piešķiršanai ir labas sekmes vidusskolā un augstskolu iestājeksāmenos, aktīva sabiedriskā darbība un vēlme studēt. Liela nozīme vērtēšanas procesā ir jauniešu rakstītajai motivācijas vēstulei, pēc kuras iespējams vērtēt viņu skatījumu par dzīvi, dzīves apstākļiem un atbalsta nepieciešamību.

Stipendiāti apgūst dažādas profesijas

Šobrīd no visiem ERGO stipendiātiem studijas ir beiguši 23 jaunieši, tostarp 6 absolvējuši maģistrantūru. Starp stipendiātiem ir gan ārsti un arhitekti, tāpat politologi, ekonomisti, pedagogi, psihologi un citu profesiju pārstāvji.

Ingrīda Ķirse: „Potenciālie ERGO stipendiāti var izvēlēties dažādas studiju programmas, atbilstoši savām interesēm un mērķiem. Sadarbības, t.i., studiju procesa laikā, protams, regulāri vērtējam studentu sekmes. Jāuzsver, ka jau šobrīd ERGO lepojas, ka mūsu stipendiāti ir augstākās izglītības iestāžu labāko studentu un absolventu vidū. Tas ir apliecinājums stipendiātu augstajai atbildības sajūtai un motivācijai sasniegt pēc iespējas vairāk.”

Šobrīd ERGO stipendiju saņem 16 stipendiāti studijām Latvijas Universitātē (1), Rīgas Tehniskajā universitātē (3), Rīgas Stradiņa universitātē (4), Daugavpils universitātē (3), Latvijas Lauksaimniecības Universitātē (1), Rēzeknes augstskolā (1), Vidzemes augstskolā (1), Liepājas Universitātē (1), Latvijas Sporta Pedagoģijas Akadēmijā (1).

Kā iespējams pieteikties ERGO stipendijai?

ERGO stipendijai katru gadu var pieteikties valsts apgādībā esoši bāreņi, kuri uzņemti kādā no Latvijas valsts augstskolām pilna laika studiju programmā. Uz palīdzību var pretendēt ne vien pirmo, bet arī otro, trešo un ceturto kursu studenti, kā arī topošie maģistranti. Stipendiju iespējams saņemt gan bakalaura, gan maģistra studijām jebkurā studiju programmā.

Sīkāku informāciju par pieteikšanos stipendijai var iegūt nodibinājuma „Vītolu Fonds” mājas lapā: www.vitolufonds.lv