Eiro nāk - konvertācija no Latiem!

Autors: pece, 2013. gada 12. jūnijs, 00:00:00
Eiro nāk - konvertācija no Latiem!

Šobrīd visus mūs laipni informē, ka ar eiro ieviešanu, nekas tak nemainīsies, pārrēķinās pēc kursa un viss būs kā nākas! Lai arī visur citur ir pieredze, ka visam cenas pieaug un izmaksas arī ar eiro ieviešanu, mums būs citādi!


Tad, kad gandrīz sāku noticēt, izrādās, ka tie ir maldi pat attiecībā uz valsts sektoru - piem. sodiem. Nosakot naudas soda apmēru pēc lata konvertācijas uz eiro, noapaļošana tiks veikta līdz veseliem vieniem, pieciem, desmitiem, simtiem vai attiecīgi tūkstošiem eiro.

Tieslietu ministrijas ir paredzējusi, ka konvertācija uz eiro notiks līdz apaļiem vieniem, pieciem, desmitiem, simtiem un tūkstošiem. Piemēram, ja sods ir desmit latu, tad, veicot konvertāciju, tas ir 14,228718 eiro, bet tas būs noteikts 15 eiro apmērā.

Protams, ērtāk ir veikt norēķinus apaļās summās! Tomēr vārdiem būtu jāsaskan ar darbiem, bet to mūsu valstī laikam prasīt ir par daudz.

 

Kā tev šķiet ar eiro ieviešanu cenas nemainīsies vai tomēr mainīsies?