Deklarācijas iesniegšanas termiņi un cita svarīgā informācija

Autors: pece, 2012. gada 15. janvāris, 00:00:00
Deklarācijas iesniegšanas termiņi un cita svarīgā informācija

Valsts ieņēmumu dienests skaidro - jautājumi un atbildes par fizisko personu mantiskā stāvokļa un nedeklarēto ienākumu deklarēšanu.

 

 

Deklarācijas iesniegšanas termiņi

 

1) Vai deklarācija jāiesniedz 1.janvārī?

 

Mantiskā stāvokļa deklarācijā tiek norādītas ziņas pēc stāvokļa uz 2011.gada 31.decembri plkst.24.00., taču tā jāiesniedz 2012.gadā no 1.marta līdz 1.jūnijam.

 

2) Ja deklarācija, piemēram, tiks iesniegta 2012.gada 28.martā, tad personai ir tiesības 3 mēnešu laikā no deklarācijas iesniegšanas to precizēt, bet ja gadījumā tā vēlas vēlreiz precizēt, tad to var veikt 3 mēnešu laikā no iesniegšanas dienas (no 2012.gada 28. marta) vai 3 mēnešu laikā no precizētās deklarācijas iesniegšanas dienas?

 

Mantiskā stāvokļa deklarāciju varēs precizēt 3 mēnešu laikā no pirmreizējās deklarācijas iesniegšanas dienas.

 

Deklarācijas iesniegšana

 

1) Vai deklarācija jānes uz VID papīra veidā?

 

Mantiskā stāvokļa deklarāciju var iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā personīgi jebkurā klientu pakalpošanas centrā, elektroniskā veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu, e-pasta adrese np.lietvediba@vid.gov.lv , vai Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), vai pa pastu.

 

2) Vai obligāti jāreģistrējas EDS, lai varētu iesniegt mantiskā stāvokļa deklarāciju?

 

Nē. Mantiskā stāvokļa deklarāciju var iesniegt arī personīgi Valsts ieņēmumu dienestā jebkurā klientu pakalpošanas centrā, elektroniskā veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu, e-pasta adrese np.lietvediba@vid.gov.lv

 

3) Kur var VID mājas lapā izdrukāt mantiskā stāvokļa deklarāciju?

 

Adresē:

http://www.vid.gov.lv/default.aspx?&tabid =7&id=14&oid=55506&no=2011.12.21&lidz=2011.12.21

 

Atbildība

 

1) Kādi un cik lieli sodi paredzēti par deklarācijas neiesniegšanu?

 

Pagaidām likumā ir paredzēta gan administratīvā, gan kriminālatbildība par deklarācijas neiesniegšanu. Taču pašreiz esošais tiesiskais regulējums tiks precizēts līdz 2012.gada 1.martam, jo šī deklarācija neatbilst nevienai no jau Administratīvo pārkāpumu kodeksā vai Krimināllikumā minētajām deklarācijām.

 

2) Ja persona 2012.gada 30.decembrī iesniegs deklarāciju par naudas uzkrājumiem uz 2011. gada 31.decembri 20 000 lati SEB kontā, vai būs jāmaksā soda nauda?

 

Par mantiskā stāvokļa deklarācijas neiesniegšanu, t.sk., savlaicīgu neiesniegšanu, persona tiek saukta pie administratīvās atbildības saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksu.

 

Nodokļa nomaksa

 

1) Ja iemaksās bankas kontā sakrāto naudu, kura iegūta pēc 2007.gada, vai par to jāmaksā 15% nodoklis?

 

Nē, par to nodoklis nebūs jāmaksā.

 

2) Ja naudas uzkrājumi jau bijuši 2007.gadā, vai būs jāmaksā nodoklis?

 

Nē, par to nodoklis nebūs jāmaksā.

 

3) Vai jāmaksā 15% nodoklis no deklarētās summas?

 

Nē, nodoklis nebūs jāmaksā, ja vien summa netiek deklarēta mantiskā stāvokļa deklarācijas sadaļā „III. Iepriekš nedeklarētie ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamie ienākumi”.