VID skaidrojums par tā saukto nulles deklarāciju

pece
pece 4. janvāris 2012 09:55
767

Vai jaunais likums attiecas uz pilnīgi visiem vai tikai tiem, kuru ienākumi vai kredītsaistības pārsniedz 10 tūkstoš latu? Lasi VID skaidrojumu par šo likumu.

 

 

Mantiskā stāvokļa deklarācija ir jāsniedz:


1)      Fiziskajām personām, kuras uz 2011.gada 31.decembra pulksten 24:00 bija uzskatāmas par Latvijas pilsoņiem, Latvijas nepilsoņiem vai ārzemniekiem (kuriem izsniegta pastāvīgā uzturēšanās atļauja vai pastāvīgās uzturēšanās apliecība Latvijā) un vienlaikus Latvijas rezidentiem[1];

 

2)      Fiziskajām persona, kuras ir Latvijas pilsoņi, Latvijas nepilsoņi vai ārzemnieki (kuriem izsniegta pastāvīgā uzturēšanās atļauja vai pastāvīgās uzturēšanās apliecība Latvijā), kas  pēc 2011.gada 31.decembra kļūst par Latvijas rezidentu.

 

Mantiskā stāvokļa deklarācija ir jāsniedz, ja minētajām personām:

§   ārvalstīs īpašumā vai kopīpašumā ir nekustamais īpašums vai tā daļas, ieskaitot arī to nekustamo īpašumu vai tā daļas, uz kuru persona nav nostiprinājusi īpašuma tiesības attiecīgās valsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

 

§  ir iegūts Latvijā nekustamais īpašums vai tā daļas, uz kuru nav nostiprinātas īpašuma tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un kuru kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam

 

§  ārvalstīs īpašumā vai kopīpašumā ir transportlīdzeklis (mehāniskais sauszemes vai ūdens) vai gaisa kuģis

 

§  īpašumā Latvijā ir kapitāla daļas, kuru kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam

 

§   īpašumā ārvalstīs ir kapitāla daļas

 

§  īpašumā Latvijā ir finanšu instrumenti, kuru kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam

 

§  ārvalstīs ir finanšu instrumenti

 

§  naudas (skaidras un bezskaidras naudas) uzkrājumu kopējā summa Latvijā un ārvalstīs, vai tikai Latvijā, vai tikai ārvalstīs pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam

 

§  privātajos pensiju fondos vai dzīvības apdrošināšanas (ar uzkrāšanu) visu uzkrāto līdzekļu kopējā summa Latvijā vai ārvalstīs pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam

 

§   Latvijā vai ārvalstīs ir neatmaksāti aizņēmumi (kredīti) vai citas parādsaistības, kuru kopējās summas neatmaksātā daļa pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam

 

§  persona Latvijā vai ārvalstīs ir izsniegusi aizdevumus vai tai ir citi prasījumi, kuru kopējās summas neatgūtā daļa pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam

 

§  īpašumā Latvijā vai ārvalstīs ir cits iepriekš neminēts īpašums (lieta vai lietu kopība), kura vērtība, pēc personas ieskatiem, pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam

 

§  persona ir patiesais labuma guvējs no citai personai piederošām vai pārvaldīšanā nodotām kapitāla daļām vai finanšu instrumentiem, ja šo īpašumu kopējā iegādes vērtība pārsniedz 10 000 latus vai to ekvivalentu ārvalstu valūtā atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam valūtas kursam

 

Mantiskā stāvokļa deklarācijā ir jānorāda:

Ziņas par personas mantisko stāvokli uz 2011.gada 31.decembra pulksten 24:00.

 

Mantiskā stāvokļa deklarācija ir jāsniedz:

No 2012.gada 1.marta līdz 2012.gada 1.jūnijam ieskaitot un to varēs izdarīt:

 –         personīgi vēršoties VID;

–          elektroniskā veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu (e-pasta adrese np.lietvediba@vid.gov.lv);

–          VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (VID EDS);

–          atsūtot pa pastu.

 

Mantiskā stāvokļa deklarācija NAV jāsniedz, ja personai pieder tikai tāds īpašums, kas reģistrēts:

–        Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā;

–        Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā;

–        Civilās aviācijas gaisa kuģu reģistrā;

–        Traktortehnikas, tās piekabju un traktortehnikas vadītāju informatīvajā sistēmā;

–        Integrētajā Latvijas kuģu datu bāzē.

 

Iespēja deklarēt un nomaksāt samazināto iedzīvotāju ienākuma nodokli (15%) par līdz šim nedeklarētajiem gūtajiem ienākumiem:

 

Iesniedzot mantiskā stāvokļa deklarāciju, personas var brīvprātīgi deklarēt laikā no 1991.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim iepriekš nedeklarētos ar iedzīvotāju ienākuma nodokli apliekamos ienākumus. Šiem ienākumiem tiek piemērota samazinātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme 15% apmērā.

 

Pienākums deklarācijā uzrādītos skaidrās naudas uzkrājumus virs 10 000 latu iemaksāt kredītiestādē:

 

Termiņš un iemaksas kārtība tiks noteikta Ministru kabineta noteikumos, kuri tiks izdoti līdz 2012.gada 1.februārim. 

 

Informācija iedzīvotājiem pieejama:


-    Finanšu ministrijas mājaslapā www.fm.gov.lv sadaļā „Svarīgi” un VID mājaslapā www.vid.gov.lv sadaļā „Tiesību akti / LR normatīvie akti”

-    Zvanot uz VID Informatīvo tālruni 1898, izvēloties tēmu „Nodokļi”

-    Uzdodot jautājumu VID mājaslapā www.vid.gov.lv, sadaļā „Uzdot jautājumu VID, atsauksmes”

-    Klātienē ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā.

 

 

[1] Likuma „Par nodokļiem un nodevām” 14.panta otrās daļas izpratnē Latvijas rezidents ir fiziskā persona:

•               kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā,

•               kura uzturas Latvijā 183 dienas vai ilgāk jebkurā 12 mēnešu periodā, kas sākas vai beidzas taksācijas gadā,

•               kura ir Latvijas pilsonis, ko ārzemēs nodarbina Latvijas valdība.

 

 

Sieviešu Kluba diskusijai:

Kādu papildu informāciju tu vēl gribētu uzzināt par jauno likumu?

Autors neiebilst, ja viņa publicētais materiāls portālā Sieviešu Klubs, bez iepriekšējas saskaņošanas ,tiek ievietots citos informācijas avotos ar hipersaiti uz viņa oriģinālo materiālu.
Lai komentētu, nepieciešams autorizēties Reģistrējies
juriste 5. janvāris 2012 15:38

Negribas "izlikt" visas kārtis par sevi. :) Atsūtīsi savu e-pastu?

juriste 5. janvāris 2012 15:36

Atbildi sev uz šādu jautājumu: uz kā vārda īpašums vai manta ir reģistrēts publiskajā reģistrā, piemēram, Zemesgrāmatā vai CSDD? Mantiskā stāvokļa deklarācija ir jāaizpilda personai, uz kuras vārda īpašums vai manta ir reģistrēts.

Gadījumā, ja reģistrēts uz abiem, tad, iespējams, abiem jāiesniedz deklarācija, jo kredīts ir saistīts ar tā lietošanas mērķi (piemēram, nek. īpašuma iegāde), līdz ar to parādsaistības jāattiecina uz attiecīgo objektu kopumā, nevis jādala uz pusēm. Ja ir šī situācija, tad dod ziņu - noskaidrosim VID'ā.

Ja kredīts ņemts citam mērķim un neatbilst iepriekš rakstītajai situācijai, tad risināsim jautājumu tālāk. :)

ezite 5. janvāris 2012 14:10

Mani atkal interesē kredīti - ja kredīts ir ņemts vīram ar sievu kopā un patreiz neatmaksātā summa ir ap Ls 12 000, vai vajag deklarēties? Sadalot ar divi taču sanāk mazāk par Ls 10 000.

rasas 4. janvāris 2012 22:42

Jā, labprāt par šo jautājumu padiskutētu, jo pati esmu juriste. :) Mani vēl interesē Tava "starptautiskā" pieredze - kas, ko, kur un kā? Gan attiecībā studijām, gan darbu.

juriste 4. janvāris 2012 19:13

Neesmu lietpratēja par to, kā VID veiks vērtējumu. Taču pieņemu, ka būs nepieciešami dokumentāri pierādījumi par skaidras naudas uzkrājumu rašanās avotiem - banku izdrukas, pavadzīmes-rēķini, līgumi... Atceros kādu administratīvās tiesas spriedumu, kurā bija ietverts secinājums, ka privātpersonu pienākums nodrošināt nepieciešamos pierādījumus palielinās proporcionāli tam, cik ļoti lēmuma pieņemšanas process notiek pašas privātpersonas interesēs. Ja ir interese, šo jautājumu varam analizēt detalizētāk!?

rasas 4. janvāris 2012 18:39

Kā pierādīt, ka ienākums gūt piesauktās nereģistrētās saimnieciskās darbības rezultātā laika posmā no 1991.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim nevis, piemēram, tie ir noziedzīgas darbības rezultātā iegūtie līdzekļi?

smukaa 4. janvāris 2012 17:46

ROFL (Y)

juriste 4. janvāris 2012 15:14

Vēlos detalizētāk izskaidrot situāciju par līdz šim nedeklarētajiem ienākumiem :

Pēc būtības tā ir iespēja legalizēt ienākumus. Piemēram, ja cilvēks strādājis bez darba līguma, par padarīto saņemot naudu "aploksnē", vai, ja cilvēkam ir bijis ienākums, kas gūts, piemēram, no nereģistrētas saimnieciskās darbības, tad gūtos ienākumus varēs legalizēt.

Ar šo risinājumu cilvēkam tiek dota iespēja attiecībā uz iepriekš nedeklarēto ienākumu samaksāt 15% nodokli un tādējādi nokārtot saistības pret valsti, lai atbrīvotos no atbildības par izvairīšanos no nodokļu nomaksas un iegūtu iespēju šos līdzekļus brīvi un bez bažām tērēt. Pretējā gadījumā pastāv risks, ka, dzīvojot „pāri līdzekļiem”, var nākties izskaidroties ar nodokļu administrāciju.

Cilvēkus, kuri legalizēs iepriekš nedeklarētos ienākumus, atbrīvos no administratīvās un kriminālatbildības par izvairīšanos no nodokļu nomaksas (par deklarācijā norādīto summu).

Šis piedāvājums gan attiecas uz ienākumiem, kas gūti laika periodā no 1991.gada 1.janvāra līdz 2007.gada 31.decembrim. Legalizācija ir vienreizējs pasākums tikai no 2012.gada 1.marta līdz 1.jūnijam. Legalizēt nākamajos gados gūtos ienākumus šādā veidā vairs nevarēs.

mazaa raganina 4. janvāris 2012 11:20

Nav naudas-nav prolēmu! ;)

4. janvāris 2012 10:53

aaa, skaidrs. paldies!

KRX 4. janvāris 2012 10:45

Tas ir kādas komersabiedrības (SIA) kapitāla daļas. Piemēram, ka esi kāda SIA līdzīpašnieks.

kintijasieviesuklubslv 4. janvāris 2012 10:32

šeit būs jāprasa skaidrojums juristu klubiņa vadītājai :)

4. janvāris 2012 10:27

Kā šo saprast: " īpašumā Latvijā ir kapitāla daļas"?