Sagatavošanās soļi sava biznesa sākšanai

juriste
juriste 9. janvāris 2012 09:30
476

Lai gūtu sekmes biznesā, jāuzņemas iniciatīva un jābūt gatavai riskēt. No visiem riskiem izvairīties nav iespējams, tomēr pastāv iespēja tos mazināt, iepriekš plānojot būtiskākos biznesa attīstības posmus. Padomos dalās Sieviešu Kluba Juristu klubiņa saimniece. 

 

 

 

 

 

Biznesa attīstības posmi:

 

1) biznesa idejas ģenerēšana un izvērtēšana ;

 

2) aprēķinu veikšana ;

 

3) biznesa plāna sagatavošana ;

 

4) finansējuma piesaiste ;

 

5) komercdarbības uzsākšana (reģistrācija, licences un atļaujas, nodokļi un nodevas, birojs, personāls).

 

 

Pirmais solis tātad ir biznesa idejas rūpīga analīze – apgūt komercdarbības sfēras specifiku, apzināt mērķauditoriju, iepazīt konkurentus, izvērtēt nepieciešamo finansējumu un tā piesaistes iespējas un izdomāt mārketinga un finanšu stratēģiju.

 

 

Otrais solis ir saistīts ar tiesību aktos paredzēto administratīvo procedūru analīzi. Administratīvās procedūras ir saistītas ar dažādiem aizliegumiem, priekšrakstiem, noteikumiem. Piemēram, preču un pakalpojumu kvalitātes kritēriju noteikšana, minimālās darba algas noteikšana (tā jāievēro visiem darba devējiem), darba aizsardzības prasību noteikšana, obligātu licenču noteikšana atsevišķiem komercdarbības veidiem u.c.

 

 

 Topošajam uzņēmējam tātad jāzina savas tiesības, pienākumus, ierobežojumus, iepazīstoties ar komercdarbību regulējošiem likumiem un noteikumiem (ar aktuālajām likumu un noteikumu redakcijām ierosinu iepazīties Latvijas Vēstneša portālā http://www.likumi.lv).

 

 

 Nozīmīgākos likumus un noteikumus, kas ir saistoši komersantam, var sadalīt vairākos blokos.

 

 

Pirmo bloku veido likumi un noteikumi, kas regulē tieši komercdarbību. Komersantu veidus, to darbības principus un reģistrācijas kārtību u.c. jautājumus regulē Komerclikums, Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likums, likums „Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” u.c. Papildu informācija pieejama Uzņēmumu reģistra mājas lapā http://www.ur.gov.lv/normativieakti.html.

 

 

 Otro bloku veido Civillikums, kas regulē tiesiskās attiecības, kas izriet no nomas, pirkuma, piegādes līgumiem.

 

 

 Trešo bloku veido likumi un noteikumi, kas reglamentē preču un pakalpojumu atbilstību dažādām prasībām saistībā ar patērētāju tiesību aizsardzību. Piemēram, preču drošuma, preču marķēšanas, cenu norādīšanas prasības u.c. jautājumus regulē Patērētāju tiesību aizsardzības likums, Preču un pakalpojumu drošuma likums u.c. Papildu informācija pieejama Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājas lapā http://www.ptac.gov.lv/page/9.

 

 

Ceturto bloku veido darba tiesisko attiecību regulējošie likumi un noteikumi. Darba tiesiskās attiecības starp darba devēju un darbinieku regulē Darba likums, Darba aizsardzības likums, Darba strīdu likums, Maksātnespējas likums, Valsts darba inspekcijas likums, Ministru kabineta noteikumi par minimālo mēneša darba algu un minimālo stundas tarifa likmi u.c. Papildu informācija pieejama Valsts darba inspekcijas mājas lapā http://www.vdi.gov.lv/lv/.

 

 

Piekto bloku veido likumi un noteikumi, kas regulē komercdarbības uzskaites un atskaites kārtību, nodokļu maksāšanu, lietvedību. Piemēram, Gada pārskatu likums, likums „Par nodokļiem un nodevām”. Papildu informācija par nodokļiem, to veidiem, nodokļu deklarācijas aizpildīšanu un iesniegšanas kārtību ir pieejama Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā http://www.vid.gov.lv/default.aspx?tabid=8.

 

 

Sesto bloku veido noteikumi par dažāda veida licencēm un atļaujām, kas nepieciešamas komercdarbības veikšanai. Neatkarīgi no juridiskā statusa licence nepieciešama dažādiem komercdarbības veidiem. Informācija par komercdarbības veidu nepieciešamajām atļaujām un licencēm pieejama Uzņēmumu reģistra mājas lapā : http://www.ur.gov.lv/?a=1028&v=lv.

 

 

 

 

 

Kādu jautājumu par sava biznesa uzsākšanu tu vēl vēlētos uzdot mūsu Juristei? Dalies savā pieredzē, kā tu izveidoji savu uzņēmumu!

Autors neiebilst, ja viņa publicētais materiāls portālā Sieviešu Klubs, bez iepriekšējas saskaņošanas ,tiek ievietots citos informācijas avotos ar hipersaiti uz viņa oriģinālo materiālu.
Lai komentētu, nepieciešams autorizēties Reģistrējies
laaciite 10. janvāris 2012 04:21

Pateicos par šo blogu un vēlos uzdot jautājumu juristei.
Jau labu laiku atpakaļ grozās galvā viens biznesa plāns, kas līdz šim Latvijā nav redzēts un dzirdēts. Tiešāk, tas būtu dēvēts pakalpojums, kurš vēl nav Latvijā.Par cik, tas prasa ieguldījumus, nevaru izlemt, kā rīkoties: pašai ņemt kredītu vai piesaistīt investorus?
Piesaistot investorus riskēju ar biznesa idejas nozagšanu, kā ar to cīnīties? Vai ir iespējas savu biznesa ideju aizsargāt? Ņemot kredītu (1500 Ls) varu iekarot Rīgu, bet tiklīdz parādīsies Rīgā, tā uzradīsies citās pilsētās: to nozogot. Vēlos savu ideju nosargāt un realizēt pati!
Ko ieteiksiet un kā rīkoties?
e-pasts /inetarbr@inbox.lv/