Bērna kopšanas atvaļinājums, pabalsti un darbs

juriste
juriste 16. janvāris 2012 00:00
4006

Līdz ar bērna piedzimšanu vecākiem rodas daudzi praktiski jautājumi, kas ir saistīti ar bērna kopšanas atvaļinājuma izmantošanu – cik ilgi to drīkst izmantot, vai to var sadalīt pa daļām? Kas to apmaksā? Vai māmiņa, kura atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā drīkst nodibināt darba tiesiskās attiecības? Cik lielu darba slodzi viņa drīkst strādāt, lai nezaudētu bērna kopšanas pabalstu?

 


 

 

 

Atvaļinājuma ilgums


 

Darba likums paredz, ka bērna kopšanas atvaļinājums ir pusotru gadu ilgs. To var izmantot jebkurš no vecākiem – gan bērna tēvs, gan māte jebkurā laikā, līdz bērnam aprit astoņi gadi. Turklāt bērna kopšanas atvaļinājums nav obligāti jāizmanto viss uzreiz. Proti, to var sadalīt pa daļām. Cilvēks pats var izvēlēties to, kad un cik ilgā bērna kopšanas atvaļinājumā viņš grib doties. Piemēram, vairums sieviešu bērna kopšanas atvaļinājumā vēlas doties uzreiz pēc dzemdību atvaļinājuma beigām, citi darbinieki savukārt atvaļinājumu izmanto, kad bērns sāk savas bērnudārza vai skolas gaitas.

 

 

Taču jāatceras, ka par bērna kopšanas atvaļinājuma sadalīšanu daļās ir jāvienojas ar darba devēju. Tā kā bērna kopšanas atvaļinājums ir salīdzinoši ilgāks laiks, kad darbinieks nav darbā, viņam vismaz vienu mēnesi iepriekš ir jāinformē darba devējs par savu vēlmi to izmantot. Tas nozīmē, ka katru reizi, kad darbinieks izdomā izmantot daļu no bērna kopšanas atvaļinājuma, vienalga, vai tā ir viena diena vai gads, viņam mēnesi iepriekš tas jāpasaka darba devējam, lai viņš varētu laikus atrast aizstājēju prombūtnē esošajam darbiniekam vai arī pārdalītu darbus starp citiem darbiniekiem.

 

 

Tad, kad atvaļinājums ir piešķirts uz noteiktu laiku (ir izdots attiecīgs darba devēja rīkojums), darbinieks nevar vienpersoniski pārdomāt un to pārtraukt jebkurā brīdī, jo darba devējam ir jārēķinās ar tā darbinieka tiesībām un interesēm, kurš ir pieņemts uz promesošā darbinieka vietu. Šādā situācijā darbiniekam ir jārespektē un jāņem vērā darba devēja izdotais rīkojums. Protams, ja darba devējs un darbinieks vienojas par atvaļinājuma pārtraukšanu, to var darīt jebkurā laikā. Jāuzsver, ka darba devējs nevar atteikt darbiniekam tiesības doties bērna kopšanas atvaļinājumā.

 

 

Katram darbiniekam pienākas viens maksimāli pusotru gadu ilgs bērna kopšanas atvaļinājums, un Darba likums neparedz darba devējam pienākumu to pagarināt vai piešķirt atkārtoti, ja darbinieks ir nomainījis savu darbavietu. Taču darba devējs un darbinieks var vienoties par darbiniekam labvēlīgākiem nodarbinātības noteikumiem nekā tiem, kas ir noteikti likumā. 

 

 

Ja bērni dzimst viens pēc otra

 

 

Kā rīkoties situācijā, ja sievietei viens bērna kopšanas atvaļinājums vēl nav beidzies, bet viņai rodas tiesības uz grūtniecības atvaļinājumu? Vai darba devējam ļaut darbiniecei turpināt iepriekšējo bērna kopšanas atvaļinājumu vai piešķirt grūtniecības atvaļinājumu? Šādā gadījumā darba devējam savam darbiniekam ir jāpiešķir jauns maternitātes atvaļinājums, pārtraucot iepriekšējo bērna kopšanas atvaļinājumu. Neizmantoto bērna kopšanas atvaļinājuma daļu darbiniece var izmantot vēlāk. Rezultātā bērna kopšanas atvaļinājumi var būt garāki par pusotru gadu, jo to neizmantotie periodi summējas.

 

 

Vienlaikus jāuzsver, ka laiku, kuru darbinieks pavada bērna kopšanas atvaļinājumā, ieskaita kopējā darba stāžā. Tāpat būtiski ir atcerēties, ka darbiniekam ir jāsaglabā iepriekšējais darbs laikā, kad viņš izmanto bērna kopšanas atvaļinājumu. Ja tas nav iespējams, tad pēc darbinieka atgriešanās no bērna kopšanas atvaļinājuma darba devējam ir jānodrošina viņam līdzīgs darbs ar tādiem pašiem darba apstākļiem un nodarbinātības nosacījumiem.

 

 

Pabalsti un darbs

 

 

Bērna kopšanas pabalstu 50 latu apmērā līdz bērna viena gada vecumam turpina maksāt neatkarīgi no tā, vai pabalsta saņēmējs ir nodarbināts (neatkarīgi no darba devēju skaita, slodzes un algas) vai nenodarbināts. Tātad, ja māmiņa uzsāks strādāt, bērna kopšanas pabalstu 50 latu apmērā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra maksā līdz bērna gada vecumam.

 

 

Tāpat par bērnu vecumā no viena līdz diviem gadiem bērna kopšanas pabalstu 30 latu mēnesī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra maksā neatkarīgi no tā, vai pabalsta saņēmējs nodarbināts (neatkarīgi no darba devēju skaita, slodzes un algas) vai nenodarbināts. Tātad, ja māmiņa uzsāks strādāt, bērna kopšanas pabalstu 30 latu apmērā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra maksā līdz bērna divu gadu vecumam.

 

 

Cita kārtība ir vecāku pabalsta izmaksā. To izmaksā tikai tiem vecākiem – darba ņēmējiem, kuri atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un/vai negūst ienākumus kā pašnodarbinātais, tātad – nestrādā.

 

 

Ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra piešķir vecāku pabalstu, bet persona pārtrauc bērna kopšanas atvaļinājumu un uzsāk strādāt līdz bērna viena gada vecumam (neatkarīgi no slodzes vai atalgojuma), tad Valsts sociālās apdrošināšnas aģentūra vecāku pabalstu pārtrauc izmaksāt ar nākamo dienu, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta informāciju.

 

 

Vecāku pabalstu piešķir 70% apmērā no mātes vai tēva sociālās apdrošināšanas iemaksu algas. Vecāku pabalstu līdz 2014.gada 31.decembrim izmaksā ierobežotā apmērā: 1) ja piešķirtā pabalsta apmērs vienā kalendāra dienā ir līdz 11,51 latam (ieskaitot) – piešķirtajā apmērā; 2) ja piešķirtā pabalsta apmērs vienā kalendāra dienā pārsniedz 11,51 latu – par vienu kalendāra dienu izmaksā 11,51 latu un 50 procentus no piešķirtā pabalsta summas, kas vienā kalendāra dienā pārsniedz 11,51 latu.

 

 

 

Ar informāciju par citiem pabalstiem, kas paredzēti vecākiem, aicinu iepazīties Valsts sociālās apdrošināšanas mājas lapā: http://www.vsaa.lv/lv/pakalpojumi/vecakiem.

 

 

Avots : VSIA “Latvijas Vēstnesis”

 

 

Sieviešu Kluba diskusijai:

 

Kāda ir tava pieredze ar bērnu kopšanas atvaļinājumiem?

Autors neiebilst, ja viņa publicētais materiāls portālā Sieviešu Klubs, bez iepriekšējas saskaņošanas ,tiek ievietots citos informācijas avotos ar hipersaiti uz viņa oriģinālo materiālu.
Lai komentētu, nepieciešams autorizēties Reģistrējies
smukaa 16. janvāris 2012 18:01

Cik zinu ir t.s. "pabalstu griesti"..

KRX 16. janvāris 2012 14:18

Tad sanāk, ka principā ierobežojumu nav - maksimālā summa, ko var saņemt?
Kādreiz zinu, ka tie bija laikam Ls 396 vai 398 mēnesī.

smukaa 16. janvāris 2012 11:20

Tad jau sanāk,ja es strādāju + iemaksāju papildus nodokli,varu iegūt arī lielākus pabalstus un "māmiņalgu"?

juriste 16. janvāris 2012 09:48

Vidējo iemaksu algu aprēķina saskaņā ar likuma „Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” 31.un 32.pantu.

Vidējo apdrošināšanas iemaksu algu valsts sociālās apdrošināšanas pabalsta aprēķināšanai nosaka no apdrošinātās personas apdrošināšanas iemaksu algas par 12 kalendāro mēnešu periodu, šo periodu beidzot divus kalendāros mēnešus pirms mēneša, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums.

Pašnodarbinātajam vidējo apdrošināšanas iemaksu algu valsts sociālās apdrošināšanas pabalsta aprēķināšanai nosaka no apdrošināšanas iemaksu algas par 12 kalendāro mēnešu periodu, šo periodu beidzot trīs kalendāros mēnešus pirms gada ceturkšņa, kurā iestājies apdrošināšanas gadījums.

KRX 16. janvāris 2012 09:30

Par tiem 70% - kādu nodarbinātības laika periodu ņem vērā?
Kādreiz bija, ka neņem vērā pēdējos 2mēn pirms t.s.dekrēta atvaļinājuma sākuma un rēķina konkrētu mēnešu skaitu atpakaļ - vidējo algu.

Kā pievienot rakstus Sieviešu Klubā?

PAMĀCĪBA: Kā pievienot rakstu/fotoblogu/video Sieviešu Klubā?

PAMĀCĪBA: Kā pievienot rakstu/fotoblogu/video Sieviešu Klubā?

Kādēļ sākt blogot Sieviešu Klubā?

Kādēļ sākt blogot Sieviešu Klubā?

Redaktores sleja

Pārmaiņas...

Pārmaiņas...

Kādi konkursi notiek Sieviešu klubā

Skaistumkopšanas balvas, kino un teātru biļetes, grāmatas

Horoskopi

Horoskopi: ko zvaigznes sola jūlijā

Horoskopi: ko zvaigznes sola jūlijā