Atzīmējot 4. maiju

Autors: Sieviešuklubs.lv, 2017. gada 4. maijs, 12:02:52
Atzīmējot 4. maiju

Nav nekā svarīgāka dzīvē par brīvību. Pateicoties uzņēmīgu cilvēku drosmei, mēs dzīvojam neatkarīgā valstī. Protams, mūsu valstī ir daudz nesakārtotu un ačgārnu lietu, bieži tautas intereses tiek pakārtotas politiskās elites un to lobiju interesēm. Tomēr nevajadzētu novērtēt par zemu iespēju dzīvot valstī, kurā tiek cienītas un sargātas nozīmīgākās cilvēku brīvības un tiesības. Un mums visiem derētu atcerēties, ka valsts neatkarība nav dāvana, kas nokritusi no debesīm – par to cīnījās, cieta un krita.

20.gs. 80.-to gadu nogalē Latvijas teritorijā aizsākās dažādi procesi, kurus apzīmē ar jēdzienu Dziesmotā revolūcija jeb Trešā Atmoda – lai cīnītos par Latvijas kā suverēnas valsts neatkarības atgūšanu.

1987. gada 14. jūnijā sabiedriskā kustība Helsinki-86, pieminot 1941. gada jūnija deportācijas upurus, organizēja ziedu nolikšanu pie Brīvības pieminekļa.

Patriotiskais noskaņojums pieņēmās spēkā. 1988. gada 14. jūnijā notika tautas mītiņš pie Politiskās izglītības nama un gājiens uz Brāļu kapiem – cauri visai Rīgai tika atkal nests sarkanbaltsarkanais karogs. 7. oktobrī Mežaparkā notika Tautas manifestācija Latvijas valsts simbolikas atjaunošanai. 11. novembrī, atzīmējot Lāčplēša dienu, notika Tautas manifestācija Daugavmalā un Latvijas Valsts karoga pacelšana Rīgas pils Svētā Gara tornī.

1989. gada 8. februārī notika latvijas nacionālās neatkarības kustības pirmais kongress, kurā pieņēma programmu ar mērķi atjaunot Latvijas Republikas valstisko neatkarību. 26. martā notika pirmās demokrātiski organizētās PSRS tautas deputātu vēlēšanas. Latvijas Tautas frontes kandidāti ieguva lielāko balsu skaitu. 31. maijā Latvijas Tautas frontes valde uzsāka diskusiju par pilnīgu Latvijas valstisko neatkarību – 28. jūlijā LPSR Augstākā padome pieņēma Deklarāciju par Latvijas PSR suverenitāti.  23. augustā notika tautas akcija Baltijas ceļš. Patriotiskais noskaņojums cilvēku prātos bija tik saviļņojošs. Saujiem soļiem notika virzība uz Latvijas pilnīgas neatkarības atjaunošanu, taču tas neietilpa Maskavas plānos – PSKP CK politbirojs vērsās pret neatkarības centieniem.

1990. gada 18. martā notika Latvijas PSR Augstākās padomes vēlēšanas, kurās Latvijas Tautas frontes kandidāti ieguva nozīmīgu vēlētāju atbalstu. Ievēlētie deputāti sāka debates par Latvijas valsts atjaunošanu uz 1918. gada 18. novembra Latvijas Republikas platformas. 4. maijā Latvijas Augstākā padome pieņēma Deklarāciju Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu, kurā teikts: „Atjaunot Satversmes sapulces 1922. gada 15. februārī pieņemtās Latvijas Republikas Satversmes darbību visā Latvijas teritorijā. Latvijas valsts oficiālais nosaukums ir LATVIJAS REPUBLIKA.”

Lai arī valsts neatkarības faktiskās brīvības atgūšanas process nebija ātrs un vienkāršs, jo saskārās ar padomju režīma pretsparu, tieši 4. maija deklarācija kļuva par kulminācijas punktu latviešu tautas Dziesmotajai revolūcijai – cilvēku cerības par neatkarīgu Latviju pārtapa īstenībā.

Atzīmējot šo Latvijai nozīmīgo datumu, paturēsim prātā, ka brīvība ir jāciena un jāsargā, jo īpaši dotā brīža sarežģītajā ģeopolitiskajā situācijā – parādīsim un pierādīsim, ka Latvija mums visiem ir svarīga!


Attēls: http://www.dloa.org.au/dloa-darbiba/