Viesturs Rudzītis izdod grāmatu, kurā viss griežas ap “Dievieti”..

Autors: Sieviešuklubs.lv, 2014. gada 18. decembris, 00:00:00
Viesturs Rudzītis izdod grāmatu, kurā viss griežas ap “Dievieti”..

Viesturs Rudzītis laiž klajā jaunu grāmatu “Dieviete”, kas faktiski ir populārās „Pilni pagrabi partizānu” turpinājums un aicina uz grāmatas Atvēršanas svētkiem 19. decembrī plkst. 16:00, konceptveikalā Jānis Roze, t/c Spice 2. stāvā.


Dieviete, saskaņā ar Rudzīša priekšstatiem, ir jaunāka psihes struktūra par Dzemdi, par ko tika runāts pirmajā grāmatā “Pilni pagrabi partizānu”. Dieviete sievietes psihē visos laikos, ieskaitot šodienu, izpaužas kā pienākums tai ziedot un gatavība vibrēt aizvainojumā, niknumā un būt gatavai sodīt ar nāvi, vismaz simboliski, ja ziedošana nenotiek. Ieejot attiecībās no Dievietes lomas, arī šodienas sievietē kvēl šīs senās enerģijas, izsaucot iepriekšparedzamas konsekvences, par kurām stāsta arī šī grāmata. Šīs lietas Rudzītis pētījis gan kā Psihoterapeits un Vērotājs, gan arī kā Pētnieks, Vīrietis, Tēvs, Vectēvs un izmantojis vēl citas savas lomas, kurām piederas cita, ne tikai ārstu vai psihoterapeitu ētika. Autors arī pats meties iekšā ziedojoši karojošās attiecībās ar Dievieti publiskajā telpā, cenšoties šo pieredzi attēlot grāmatas lappusēs.


Šos tekstus vēl par agru uztvert kā zinātniskus, jo tie nav dzimuši kādā no šodienas zinātnieku koproratīvajiem klubiem un nav tajos atzīti. Taču, tie  radušies ar pagātnes zinātniekiem raksturīgo pētniecisko degsmi, ārsta “pie slimnieka gultas” profesionālo motivāciju un “Zinātnei un Tēvzemei” pilsonisko pozīciju.


“Dieviete” ir pēc skaita trešā grāmatu ciklā, ap kuru griežas abas pārējās (jo Dieviete, Rudzīšaprāt ir sievišķās psihes centrs) kurā kopumā paredzētas vismaz sešas. Pirmais bija “Pilni pagrabi partizānu”, kasrunā par pretrunām starp sievišķās psihes arhaiskajām daļām, kas tiek sauktas par Dzemdi un Dievieti, un modernajām, kas iekļaujas Sievietes lomā. Otrās grāmatas “Nebeidzama varonība jeb Trāhīnietes” galvenais objekts ir vīrietis, kurš dzīvo divās telpās. Pirmā – ģimenes telpa, kurā katru vakaru jāatgriežas, lai no rīta aizietu. Otrā – paša veidotā ārpusģimenes, kultūras un valsts telpa, kurā ir un būs galvenie vīrieša darāmie darbi.


Visas trīs grāmatas izveidojušas noslēgtu loku, kas izdalāms kā triloģija ar kopēju nosaukumu – “Iz tumsas”. Visa kopā tā stāsta par to, ko no šodienas ar izkoptu valodu ekipētā un tādēļ apzināties un domāt spējīgā cilvēka sktupunkta varam ieraudzīt sevī par tik tāliem senlaikiem, ka tos īsti nesasniedz ne arheoloģija, ne filoloģija. Tikai mitoloģija un seni reliģiski rituāli par tiem vēsta. Un, izrādās, arī mītu un seno reliģiju izpausmes šodienas cilvēka uzvedībā, kuras nav nemaz tik neatpazīstamas.Vīrietis, kurš iedomājies, ka saprot sievieti!

/ Juris Rubenis, Dr.theol. /


Rakstot es vienmēr vēroju cilvēkus un izdaru secinājumus, protams, nevilšus skatoties uz tiem, caur savas pieredzes prizmu. Viestura Dieviete man palīdzēja paplašināt savu pieredzi, ieraudzīt tajā neskaitāmas jaunas nianses un likumsakarības un vienlaikus iedvesmoties, jo, kā saka pats Rudzītis: “Cilvēkam ir raksturīgi izveidot sevī visādas nedrošās un aizliegtās zonas, priekšstatus, kurus viņš cenšas noturēt, un fantāzijas, kas viņam dārgas. (..) Savā ziņā robežu noturēšana ir tradīciju kopšana, bet iešana tām pāri, robežu laušana – mācīšanās.” Es mācījos. Un šīs mācības bija aizraujošas – tās man ļāva paskatīties no pavisam jauna redzes leņķa – brīžiem par sevi pasmaidīt, brīžiem paskumt, brīžiem ar prieku atzīt, ka ar daudzām Dievietes fāzēm savā dzīvē esmu atradusi izlīgumu. Taču visvairāk grāmata man palīdzēja iegūt “iespēju atšķirt individuālo no arhetipiskā un līdz ar to – netērēt velti spēkus arhetipiskā apkarošanai”. Jā, manī ir Dieviete, es nekur no tās neaizbēgšu, bet manā varā ir izlemt, cik daudz no tās diktatoriskās un manipulējošās devas es sevī ielaidīšu, paturot prātā, ka pilnībā izdzēst to nav iespējams. Lielisks apcerējums apstrādātu blogu ierakstu formā, kas ļauj sievietēm un vīriešiem labāk iepazīt pašiem sevi. Un, ak vai, kritizētājiem – ne mirgas no šarlatānisma – viss ļoti loģiski un pamatoti.

/Dace Rukšāne, rakstniece/