Vai atbalsti centralizētos eksāmenus fizikā un ķīmijā

Rebeka
Rebeka 9. janvāris 2014 14:25

Centralizēto eksāmenu fizikā vai ķīmijā būs jākārto jau 2015./2016.mācību gadā


Jauns obligātais centralizētais eksāmens, kuru 7.janvārī apstiprināja Ministru kabinets (MK), tiks ieviests pakāpeniski, veicot nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos un eksaminācijas pilotēšanu.

Jaunā ierobežotās izvēles eksāmena fizikā vai ķīmijā pilotēšana notiks 2015./2016. mācību gadā, savukārt 2016./2017.mācību gadā 12.klašu absolventiem jau būs jākārto šis jaunais eksāmens, informē Izglītības un zinātnes ministrija (IZM).

Jāuzsver, ka skolēniem, kuri mācās vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmās un vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programmās, būs jākārto eksāmens dabaszinībās, nevis ķīmijā vai fizikā, jo šajās programmās dabaszinības ir apvienotas vienā priekšmetā. Attiecīgais eksāmens aptvers šī apvienotā priekšmeta vielu.

Skolēni, kuri kārtos piloteksāmenu varēs izvēlēties, vai eksāmenā iegūto rezultātu atspoguļot vispārējās vidējās izglītības sertifikātā.

Savukārt, sākot ar 2016./2017.mācību gadu, centralizētais eksāmens fizikā vai ķīmijā, vai dabaszinībās humanitārā un sociālā virziena programmu un profesionāli orientēta virziena programmu skolēniem būs obligāts un tiks atspoguļots vispārējās vidējās izglītības sertifikātā.

Lai ieviestu šo jauno obligāto eksāmenu, ir nepieciešams arī veikt izmaiņas atsevišķos normatīvajos aktos. Līdz šā gada 1.septembrim Izglītības un zinātnes ministrija Ministru kabinetā (MK) iesniegs grozījumus MK noteikumos «Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem» grozījumu projektu un MK noteikumos «Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu» grozījumu projektu.

Tas nozīmē, ka skolēni, kuri 2014.gada rudenī uzsāks mācības 10.klasē, būs pirmie, kas, absolvējot skolu, kārtos piecus obligātos eksāmenus, tai skaitā eksāmenu ķīmijā vai fizikā, vai dabaszinībās.

Šobrīd tiek risināts arī jautājums par eksāmenu fizikā un ķīmijā ieviešanu profesionālās izglītības iestādēs, kur fizika, ķīmija un dabaszinības tiek apgūtas ar mazāku mācību stundu skaitu, nekā vispārējās vidējas izglītības iestādēs.

Piektais obligātais, ierobežotas izvēles centralizētais eksāmens tika akceptēts 7.janvāra MK sēdē, izskatot Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadiem. Pamatnostādnes vēl tiks apstiprinātas arī Saeimā.

IZM jau vairakkārt ir norādījusi uz nepietiekamo skolēnu skaitu, kuri izvēlas apgūt eksaktās zinības, vēlāk ar tām arī izvēloties saistītu profesiju. Arī Ekonomikas ministrija (EM) informatīvajā ziņojumā “Par darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozēm” norādījusi, ka būtiskākais darbaspēka pārpalikums augstākās izglītības grupā sagaidāms starp iedzīvotājiem ar izglītību humanitārās zinātnēs un pakalpojumu jomā. Savukārt dabas zinātnes, inženierzinātnes, matemātikas, informācijas tehnoloģiju un lauksaimniecības jomās, darba devēji saskarsies ar nepieciešamo speciālistu iztrūkumu.

Lai panāktu valsts apmaksātās augstākās izglītības iespēju atbilstību darba tirgus pieprasījumam, IZM, veicot valsts budžeta studiju vietu pārdali nākamajam studiju gadam Latvijas augstākās izglītības iestādēs, par 20% samazināja no valsts budžeta finansēto studiju vietu skaitu sociālajās zinātnēs, uz tā rēķina palielinot finansējuma apmēru vienai budžeta vietai eksaktajās nozarēs, tai skaitā, eksakto priekšmetu skolotāju sagatavošanai.

Tā, piemēram, veicot budžeta studiju vietu pārdali, tika konstatēts, ka Liepājas Universitātē pamatstudiju līmenī, netiek sagatavoti dabaszinātņu un matemātikas skolotāji, kas ir svarīgi reģiona attīstībai. Tāpēc no nākamā studiju gada, Liepājas Universitāte veiks būtiskas izmaiņas uz sešiem gadiem akreditētā studiju virziena akadēmiskā bakalaura studiju programmās «Matemātika» un «Fizika», lai nodrošinātu matemātikas un fizikas skolotāju sagatavošanu.

Savukārt, lai veicinātu pamatskolēnu un vidusskolēnu interesi un izpratni par eksaktajiem priekšmetiem, nākamajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā IZM ir paredzējusi 162,81 miljonus eiro skolu infrastruktūras modernizācijai, tai skaitā dabaszinību kabinetu labiekārtošanai skolās, kuras nesaņēma finansējumu šim mērķim iepriekšējā plānošanas periodā. Tāpat tiks nodrošināts finansējums 15,23 miljonu eiro apmērā atbalstam pedagogiem, tai skaitā kompetences pilnveidei dabaszinātņu jomās un arī karjeras izvēles pasākumu īstenošanai skolēniem vispārējās profesionālās izglītības iestādēs 23,08 miljonu eiro apmērā.

 

Avots: bnn.lv

Lai komentētu, nepieciešams autorizēties Reģistrējies
Linduchy 9. janvāris 2014 21:05

hahah, es arī labi atceros mūsu gatavošanos fizikas eksāmenam vidusskolā :D

Lai nu kā, domāju, ka daudz ļaunuma no tā nebūs - neviens no eksāmeniem vēl nav nomiris. Un mūsdienu jaunatnei nudien derētu apgūt eksaktās zinātnes...un ne jau ķeksīša pēc, tāpēc uzskatu, ka obligāti jābūt profesionāliem pedagogiem :)

vecsprofils 9. janvāris 2014 16:14 Rebeka

Mana pieredze rāda, ka eksaktie priekšmeti ir nepieciešami arī humanitārās nozarēs. Kā visbūtiskāko gribu minēt tieši loģiku, ne tikai parasto aritmētiku. Jo īpaši fizika ir ļoti svarīga, kas liek pamatus visiem procesiem, kas notiek uz zemes, tas palīdz paplašināt redzesloku un mācīties spriest par lietām racionāli un loģiski.

Manuprāt, mūsdienu bērni ir jau tik ļoti izlaisti ar savām tiesībām un izvēles brīvību, ka vēl trakāk nav kur.

Rebeka 9. janvāris 2014 15:55 Spotorno

Pašus pamatus skolā mācīja un tos kas bija saistīti ar ikdienu un ikdienā notiekošajiem procesiem visi ar interesi klausījās un arī vēl šobaltdien atceras un izprot, priekšmetam kā tādam jābūt vismaz pamatskolā noteikti un katram cilvēkam pamatus jāieliek un jārada sapratne par to kas un kā notiek apkārt. BET eksāmens bērniem kuriem nav vēlmes saistīt savu nākotni ar to, tikai radīs stresu un atņems laiku, ko varētu lietderīgāk izmantot, gatavojoties tiem eksāmeniem kurus reāli vajadzēs nākotnē iestājoties augstskolā utt.

vecsprofils 9. janvāris 2014 15:17

Jā, es atbalstu. Manuprāt, tieši eksakto priekšmetu nozīmīguma trūkums ir par pamatu tam, ka mūsdienu jaunatnei ir tumsonīgs priekšstats par zinātni un ar to saistītiem procesiem uz zemes. Iztrūkst ne tikai zināšanas, spēja izskaidrot zinātniskā veidā dažādus procesus, mehānismus, bet arī sniegt loģisku, racionālu pamatojumu par jebkādām norisēm, mijiedarbību starp cēloni un sekām. Tā vietā viņi tumsonīgā veidā tic astroloģijai...
Manuprāt, pareizi vien ir, ka ievieš eksāmenus šiem priekšmetiem, tādā veidā uzsverot šo priekšmetu nepieciešamību dzīvei, ne tikai tad, ja tev padodas eksaktie priekšmeti un tu tos labprātīgi izvēlies.

Noelle 9. janvāris 2014 15:03 Rebeka

Jā, nevajag viņiem neko, kas viņu saldo dzīvi kaut mazlietiņ apgrūtina :)

Rebeka 9. janvāris 2014 14:52 Noelle

Es domāju, ka es vēl tagad mācītos vidusskolā, jo šos eksāmenus nenokārtotu nekad un nekādā veidā!!! :D :D :D

Skolēni varbūt nezin ko viņiem vajag, bet zin ko viņiem noteikti nevajag. :D Es no sākta gala biju un vēl tagad esmu pārliecināta, ka savu dzīvi nekad un nekādā veidā nesaistīšu ar neko kam nepieciešami šie priekšmeti (padziļināti es domāju, darbam).

pece 9. janvāris 2014 14:46

Atbalstu, jo tie, kas negribēs fiziku, ķīmiju, varēs startēt dabas zinībās, BET lūdzu, lūdzu rodiet iespēju skolās strādāt profesionāliem fizikas un ķīmijas padagogiem, nevis kautkādiem nebūt ko tik var dabūt!

Noelle 9. janvāris 2014 14:34

Atceroties savu fizikas eksāmenu...hmmm... :)

Bet, neskatoties uz to, uzskatu, ka tas ir normāli, ka ir obligātie eksāmeni + iespēja kārtot izvēles eksāmenus. Nu, nevar atstāt šo izvēli 100% skolnieka ziņā - neesmu tik pārliecināta, ka visi absolventi šobrīd patiešām apjauš, kas ir tas, ka viņiem būs nepieciešams, izvēloties savas nākotnes studiju iespējas. Tieši tādēļ jau ir noteikti konkrētie, obligātie eksāmeni. Tad taču pēc līdzīga principa kā augstskolās/universitātēs ir "vispārizglītojošie priekšmeti". Gribētos domāt, ka ne no zila gaisa tie izvēlēti tieši tādi.

Rebeka 9. janvāris 2014 14:29

Es uzskatu, ka nevienam eksāmenam (varbūt izņemto Latviešu valodas) nav jābūt obligātam. Jābūt noteiktam , ka piemēram jāizvēlas kaut kāds konkrēts eksāmenu skaits ko jānoliek beidzot skolu, bet izvēle kuros priekšmetos jāatstāj skolēna paša ziņā. Un ķīmiju vai fiziku kā obligāto Nē.. neredzu jēgu.

Tagi

Skaistumkopšanas saloniņš Sieviešu klubā pašā Rīgas centrā