Sievietes misija

Autors: Alda Golde, 2017. gada 12. decembris, 13:54:13

Visskaistākais un neparastākais, ko Dievs radījis uz Zemes ir Sieviete. Tikai Sievietei ir dota spēja -radīt cilvēku. Tikai viņa to spēj. Kam daudz dots, no tā arī vairāk prasīts! Te lielākā atbildība ir sava vīra un nākamo bērnu tēva izvēle. Tikai viņa izsver un ieklausās, kāda ir ģimene, no kuras viņš nāk. Kādas slimības ir bijušas ģimenes lokā. Atbildīgi visu izvērtēt, savu nākamo bērnu dēļ. Tad būs mazāk sāpju un negaidītu pārsteigumu.Pirmkārt -tātad vīra izvēle. Nākošas atbildības līmenis ir bērna audzināšana. Jo atnākot šai pasaulē - cilvēkam visupirms  ir jāsaprot, kas ir labi un kas nav labi. Bērnam caur saskarsmi jāsaprot, ka nedrīkst otru sāpināt, darīt pāri. Ka par dzīvnieciņiem un mazākajiem jārūpējas. Ka vecāki un vecvecāki jāciena. Kad šie garīgie pamatlikumi ir iemācīti, cilvēkam drīkst dot zināšanas, t.i. sūtam sabiedrībā uz skolu. Tur arī notiek pirmās cilvēcības pārbaudes.

Katra cilvēka galvenais uzdevums - būt cilvēkam! Un to ieaudzināt ir Mātes pienākums!

Lai pietiek Mīlestības un Laika, vienam priekš otra un citam priekš cita, ik dienas dzīvojot!