Mūsu ķermenis ir čauliņa.

Autors: Alda Golde, 2019. gada 21. februāris, 11:29:03

Kad slima Dvēsele, slimo ķermenis un dzīve arī"slimo". Izveseļošanās jāsāk no Dvēseles. Tikai mēs tērējam milzu līdzekļus sava ķermeņa glābšanai. Patiesībā ir arī otra galējība- tetovējumi, kas piesaista tādu enerģētiku, ko atspoguļo. Plastiskās ķirurģijas, kad cilvēks nepieņem to, ko Dievs Tev devis, bet "es"lūk gribu tā...

Atcerēsimies Ādama un Ievas grēkā krišanas stāstu.

Patiesībā bija laiks, kad cilvēki dzīvoja Dieva pasaulē. Dzīvoja ievērojot Dievišķos likumus un tiešā sasaistē ar Dievu. Pa šo saikni- kanālu cilvēkiem tika dotas vajadzīgās zināšanas, kas nepieciešamas cilvēka attīstības procesam.  Bet pienāca diena, kad cilvēki aizgriezās no Dieva un teica, -mēs paši esam gudri un varam iztikt bez Tevis. Tad arī Dievs aizvēra kanālu, pa kuru zināšanas ar Dievišķo enerģiju nonāca uz Zemes. Un tika noteikts,- tagad cilvēkiem caur sāpēm un ciešanām jāmeklē zināšanas pašiem vai caur dzīvēm vai ar skolotājiem. Pašiem. Bija tie, kas atteikušies no paklausības, pārkāpa dievišķos likumus, jo sajutās nesodīti. Bija kas nesa sevī šos likumus un nepārkāpa tos...

  Jāatceras pats svarīgākais-  Dievs,- tas ir likums un šo dzīves likumu ievērošana. Dievs ir Mīlestība. Taisnīgums valda tad, kad nepārkāpj likumus. Un kurš gan negribētu dzīvot taisnīgā vidē. Dievs cilvēkam vienmēr dod izvēles iespēju. Mācīties vai slinkot.

Tikai tumsa piespiež.

Tagad ir pienācis laiks, kad cilvēkam ir jāizdara sava izvēle, kā dzīvot - pieņemt un dzīvot pēc Dievišķiem likumiem un sakot, -Jā, es izvēlos Dievišķo Gaismas pasauli un katru savu dienu sākt ar siltu pateicību savam Debesu tēvam par jauno dienu, par Dzīvi un par visu, kas dots. Un katru vakaru, pasakot paldies par visu! Lai atjaunotu savu saikni ar viņu- nepārtraukti jābūt saiknē ar Viņu. Tā var būt kā mantra, ko nes sirdī un domās. Lai atjaunotu saiti būs daudz pūļu jāpieliek, bet tas ir tā vērts. Kad Dvēsele sajūt saiti ar savu radītāju, Cilvēkam ir labs garastāvoklis un prieks. Nav prieka tam, kura dvēsele zina, ka tas ir nesasniedzams... Cik mīlestības nosūtīsi Dievam, tik Tev taps dots no augšas. Šeit nekādu kredītu!

Redz, kad saprot, ka svarīgākā ir Dvēsele un viņas saikne ar gaismu, un ievērojot dievišķos likumus, izārstējas Dvēsele un vesels top arī ķermenis. Sakārtojas dzīve.

Sāc no galvenā, netērē laiku!

Šo Ziemassvētku laikā Patiesības sēkla nonāca pie cilvēkiem. Līdz Lieldienām ir laiks to audzēt, ar mīlestību un dievišķo enerģiju to laistot. Tad Dievs sūtīs sēklas pārbaudīt.  Vai ieaugušās sagatavotā augsnē vai sakaltušas uz akmens...