Kādu nākotni izvēlies.

Autors: Alda Golde, 2019. gada 11. jūlijs, 19:27:27
Kādu nākotni izvēlies.

Kādu Tu vēlies savu nākotni? Vai esi uzdevusi sev šo jautājumu? Tad tagad ir īstais laiks to izdarīt. Nevis sauc, ko negribētu... Ko gribētu!

Stādies acu priekšā tādos lielos vilcienos- taisnīgi nopelnīta dzīve. Tur viss pēc taisnības likumiem. Dzīvo un izjūti, kā ir - viss nopelnīts! Cik darījis citiem laba, tik laba saņēmis pretī..

Sirdī un dvēselē sajūti to prieku dzīvot tā- ar jēgu!

Tad lūgšanās Dievam pacel šo vēlmi līdz viņam! Dvēsele to viegli var izdarīt. Vēlmi dzīvot taisnīgi un saņemt pēc taisnīguma likumiem.

Lūdz, prasi un kliedz tā lai dzirdētu!

Jo pasaulē, kur netaisnība nav Dieva!