Juridiskie un drošības pakalpojumi

Autors: ldjs, 2014. gada 24. marts, 17:00:16
Juridiskie un drošības pakalpojumi

Piedāvāju juridiskos pakalpojumus dažādas tiesību nozarēs un drošības pakalpojumus:

Civiltiesības
Ģimenes tiesības
Darījumi ar nekustamo īpašumu
Civiltiesiskie līgumi
Zaudējumu atlīdzības un
parādu piedziņas procesi
Mantojuma lietas
Apdrošināšanas joma
Patērētāju tiesību aizsardzība
Dzivokļu un īres tiesiskās attiecības
Darba tiesiskās attiecības
Līgumu sagatavošana un atzinumi Komerctiesības
Komersantu dibināšanas un reģistrācijas dokumentu sagatavošana
Reģistrācijas dokumentu grozījumu un papildinājumu sagatavošana
Juridisko personu reorganizācija
Juridisko personu likvidācija
Komercķīlu noformēšana un reģistrācija
Konsultācijas un pārstāvība
Atzinumi komerctiesību jomā
Tiesvedība un Klienta interešu parstāvēšana
Tiesas
Šķīrējtiesas
Valsts un pašvaldību institūcijas
Sarunas ar fiziskām personām un
juridisko personu parstāvjiem
Prasības pieteikumu, paskaidrojumu,
apelācijas un kasācijas sudzību sagatavošana Administrativās tiesības
Nodokļu tiesības
Attiecības ar Uzņēmumu reģistru
Rīcība ar valsts un pašvaldības mantu
Administratīvie pārkāpumi
Pilsonības un imigrācijas jautājumi

Tel.Nr. +371 22357029